Giấy chứng nhận

  • Trung Quốc Ningbo Diya Industrial Equipment Co., Ltd. Chứng chỉ
    test report
  • Trung Quốc Ningbo Diya Industrial Equipment Co., Ltd. Chứng chỉ
    CE certificate

QC Hồ sơ

Địa điểm cung cấp vật liệu

sử dụng trang web và chất thải ít hơn và quan điểm của người thứ 5, để lên kế hoạch bố trí dây chuyền lắp ráp (ví dụ như đường dây u line line u line line m, vv), cách điện nhiều người trực tuyến cũng có thể được thêm vào tự động hoá các loại trạm theo yêu cầu; Sau khi bố trí dây được xác định, sẽ có một quy trình hoạt động sản phẩm, và sau đó phân tích mỗi trạm, mỗi trạm là một đơn vị riêng biệt bảng, bảng đơn vị được kết hợp vào dây chuyền lắp ráp toàn bộ các tế bào, cấu trúc của mỗi tế bào có thể khác nhau, theo yêu cầu trạm khác nhau và đặc điểm sản phẩm để thiết kế cấu trúc riêng của họ.

Để lại lời nhắn