Nhà máy mới với xưởng sản xuất lớn

January 5, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới với xưởng sản xuất lớn

Ningbo Diya Industrial Equipment Co., Ltd. đã mở rộng nhà máy vào tháng 6 năm 2019.

Diện tích nhà máy mới của chúng tôi là 10000 mét vuông và thêm 2 máy mới để sản xuất

chắc chắn thời gian dẫn của chúng tôi trong vòng 1 tuần.Hiện tại, chúng tôi có khoảng 150 nhân viên làm việc, bởi vì chúng tôi còn lắp ráp và thiết kế cho khách hàng chứ không chỉ làm vật liệu.

tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới với xưởng sản xuất lớn  0

Văn phòng mới của chúng tôi

tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới với xưởng sản xuất lớn  1

Nhà kho

tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới với xưởng sản xuất lớn  2

xưởng sản xuất

tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới với xưởng sản xuất lớn  3

Xưởng lắp ráp

tin tức mới nhất của công ty về Nhà máy mới với xưởng sản xuất lớn  4